ЕДИНИЧНИ УСЛУГИ
ВРЕДИТЕЛ до 200 м² до 500 м² до 1000 м² до 3000 м² над 3000 м²
НАСЕКОМИ (ДЕЗИНСЕКЦИЯ)
Хлебарки 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.24 лв./м² 0.18 лв./м² Договаряне
Дървеници 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.30 лв./м² 0.20 лв./м² 0.10 лв./м²
Бълхи 0.40 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Скорпиони 0.40 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Мравки 0.35 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Кърлежи 0.30 лв./м² 0.16 лв./м² 0.10 лв./м² 0.06 лв./м² Договаряне
Прахови Акари 0.55 лв./м² 0.42 лв./м² 0.30 лв./м² 0.18 лв./м² Договаряне
Мухи 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
Стоножки 0.50 лв./м² 0.40 лв./м² 0.27 лв./м² 0.16 лв./м² Договаряне
Миризливки 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
Гъсеници 0.35 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.10 лв./м² Договаряне
Комари 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² 0.10 лв./м² 0.07 лв./м² Договаряне
Молци по храните 0.50 лв./м² 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.20 лв./м² Договаряне
Молци по дрехите 0.55 лв./м² 0.50 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² Договаряне
Паяци 0.40 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
Оси и Стършели м/у 50 - 80 лв. м/у 50 - 100 лв. м/у 50 - 150 лв. м/у 50 - 200 лв. Договаряне
Цените за жилещи насекоми, се определят според сложността на обекта!
ВРЕДИТЕЛ до 200 м² до 500 м² до 1000 м² до 3000 м² над 3000 м²
ГРИЗАЧИ (ДЕРАТИЗАЦИЯ)
Плъхове и мишки 0.40 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² 0.10 лв./м² Договаряне
Съсели(сънливци) от 60лв. - ? от 60лв. - ? от 60лв. - ? от 60лв. - ? от 60лв. - ?
ВЛЕЧУГИ
Змии 0.55 лв./м² 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Гущери 0.55 лв./м² 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
ПОДЗЕМНИ
Къртици от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ?
Сляпо Куче от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ?
ДРУГИ
Котки 0.55 лв./м² Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне
Кучета 0.55 лв./м² Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Микроорганизми 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
ПАКЕТНИ УСЛУГИ
Хлебарки + гразачи 0.50 лв./м² 0.45 лв./м² Договаряне Договаряне Договаряне
Индивидуални пакети Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне

Трайно унищожаване на вредители! ДДД Договор и ДДД Абонамент
Стършели фирма,Фирми за борба с вредители,фирми за борба змий,фирма за пръскане против насекоми,фирма за пръскане против бълхи,фирма за пръскане срещу мравки, фирма за пръскане срещу кърлежи,фирма за премахване на мишки,фирма за премахване на склопендри,фирма за премахване на къртици,фирми за борба с дървеници,Фирма за борба с хлебарки,Фирма за борба с комарите, Премахване на стършелово гнездо,Как да убием стършели,Изображение на стършел, Унищожаване на стършели,Премахване на стършели,Прогонване на стършели, средство против оси и стършели, Как да се отърва от стършели,борба с оси и стършели, Как изглежда стършел, Как да прогоним стършели, Кърлежи фирма, Как да убием кърлежи,Изображение на кърлеж, Унищожаване на кърлежи,Премахване на кърлежи,Прогонване на кърлежи, средство против кърлежи, Как да се отърва от кърлежи,борба с кърлежи, Как изглежда кърлеж, Как да прогоним кърлежи, Мравки фирма, Как да убием мравки,Изображение на мравка, Унищожаване на мравки,Премахване на мравки,Прогонване на мравки, средство против мравки, Как да се отърва от мравки,борба с мравки, Как изглежда мравка, Как да прогоним мравки, Склопендри фирма, Премахване на склопендри,Как да убием склопендри,Изображение на склопендра, Унищожаване на склопендра,Премахване на склопендри,Прогонване на склопендри, средство против склопендри, Как да се отърва от склопендри,борба с склопендри, Как изглежда склопендра, Как да прогоним склопендри, Змий фирма, Премахване на змий,Как да убием змий,Изображение на змия,Унищожаване на змий,Премахване на змий,Прогонване на змий, средство против змий, Как да се отърва от змий,борба с змий, Как изглежда змия, Как да прогоним змий, Фирма къртици, Премахване на къртици,Как да убием къртица,Изображение на къртица, Унищожаване на къртици,Премахване на къртици,Прогонване на къртици, средство против къртици, Как да се отърва от къртици,борба с къртици, Как изглежда къртица, Как да прогоним къртици, Комари фирма, Премахване на Комари,Как да Комари,Изображение на Комари, Унищожаване на Комари,Премахване на Комари,Прогонване на Комари, средство против Комари, Как да се отърва от Комари,борба с Комари, Как изглежда Комари, Как да прогоним Комари, Оси фирма, Премахване на Оси,Как да убием Оси,Изображение на Оса, Унищожаване на Оси,Премахване на Оси,Прогонване на Оси, средство против оси , Как да се отърва от Оси,борба с оси, Как изглежда осаКак да прогоним оси Пръскане гущери,пръскане против змий,премахване гнездо на оси,vrediteli,вредители,стършели, мравки,превента,змий,къртици,кърлежи,сънливци,комари,пръскане хлебарки,ръсене, дървеници, Фирми за борба с оси .