ЕДИНИЧНИ УСЛУГИ
ВРЕДИТЕЛ до 200 м² до 500 м² до 1000 м² до 3000 м² над 3000 м²
НАСЕКОМИ (ДЕЗИНСЕКЦИЯ)
Хлебарки 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.24 лв./м² 0.18 лв./м² Договаряне
Дървеници 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.30 лв./м² 0.20 лв./м² 0.10 лв./м²
Бълхи 0.40 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Скорпиони 0.40 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Мравки 0.35 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Кърлежи 0.30 лв./м² 0.16 лв./м² 0.10 лв./м² 0.06 лв./м² Договаряне
Прахови Акари 0.55 лв./м² 0.42 лв./м² 0.30 лв./м² 0.18 лв./м² Договаряне
Мухи 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
Стоножки 0.50 лв./м² 0.40 лв./м² 0.27 лв./м² 0.16 лв./м² Договаряне
Миризливки 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
Гъсеници 0.35 лв./м² 0.20 лв./м² 0.15 лв./м² 0.10 лв./м² Договаряне
Комари 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² 0.10 лв./м² 0.07 лв./м² Договаряне
Молци по храните 0.50 лв./м² 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.20 лв./м² Договаряне
Молци по дрехите 0.55 лв./м² 0.50 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² Договаряне
Паяци 0.40 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
Оси и Стършели м/у 50 - 80 лв. м/у 50 - 100 лв. м/у 50 - 150 лв. м/у 50 - 200 лв. Договаряне
Цените за жилещи насекоми, се определят според сложността на обекта!
ВРЕДИТЕЛ до 200 м² до 500 м² до 1000 м² до 3000 м² над 3000 м²
ГРИЗАЧИ (ДЕРАТИЗАЦИЯ)
Плъхове и мишки 0.40 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² 0.10 лв./м² Договаряне
Съсели(сънливци) от 60лв. - ? от 60лв. - ? от 60лв. - ? от 60лв. - ? от 60лв. - ?
ВЛЕЧУГИ
Змии 0.55 лв./м² 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
Гущери 0.55 лв./м² 0.40 лв./м² 0.30 лв./м² 0.12 лв./м² Договаряне
ПОДЗЕМНИ
Къртици от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ?
Сляпо Куче от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ? от 50 лв. - ?
ДРУГИ
Котки 0.55 лв./м² Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне
Кучета 0.55 лв./м² Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Микроорганизми 0.45 лв./м² 0.35 лв./м² 0.25 лв./м² 0.15 лв./м² Договаряне
ПАКЕТНИ УСЛУГИ
Хлебарки + гразачи 0.50 лв./м² 0.45 лв./м² Договаряне Договаряне Договаряне
Индивидуални пакети Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне Договаряне

Трайно унищожаване на вредители! ДДД Договор и ДДД Абонамент