Дезинфекция. Професионални услуги по дезинфекция от лицензираната ДДД фирма на Унищожители.
Дезинфекция (обеззаразяване), е набор от способи и средства за унищожаване на патогенни микроорганизми в рискова среда. Дезинфекция е процедура за за полагане на третиращи и превантивни мерки по обеззаразяване на терена, повишаване качеството на хигиена и профилактика, с цел превенция срещу разпространение на патогени в средата.

ДДД услугите по дезинфекция от Унищожители се извършват с професионални техника и ддд препарати. След дезинфекциране на средата се издава протокол за извършена ДДД обработка, гаранция и фактура за извършената услуга.

Протоколът за извършена обработка по дезинфекция е съгласуван с всички препоръки, насоки и изисквания на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК / Агенция по храните, по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12)
Кои места и обекти подлежат на дезинфекция?
Дезинфекция или процедура по обеззаразяване, може да бъде извършена във всяка целева среда и помещение, било то битово или обществено, като:
 • Дезинфекция в дома и в битови помещения
  Дезинфекция на дома и помещения, след лечение, при възникнала инфекция на член от семейството или при подозрение за наличие на рискова за патогени среда.

 • Дезинфекция в обществени помещения
  Дезинфекция на обществени помещения, предприятия, училища, кина, гари, университети, салони, театри, детски градини и общежития. Дезинфекцирането е се извършва с повишена честота в обществени места и среди, податливи на инфекции, с цел обеззаразяване и профилактика против възникване и разпространение на заразни микроорганизми.

 • Дезинфекция в болнична среда
  Дезинфекцията в болнична среда е успешен регулярен метод за профилактична и превантивна стерилизация и обеззаразяване на средата. Болничните заведения са с характерна специфика на риск и изискват конкретна методика на дезинфекция.

 • Дезинфекция на частни и фирмени сгради, заведения и помещения
  Дезинфекция на частни помещения, офиси, фирмени сгради, хранителни заведения, складове, заводи, комбинати, ферми, хотели, мотели, плавателни съдове и обекти.
По желание, дезинфекцията може да се извърши самостоятелно, както да бъде комбинирана с друга ДДД услуга, според потребността и нуждите на клиента.
Кога е подходящо да се извършва дезинфекция?
Дезинфекция или обеззаразяване е форма на ДДД услуга по стерилизация, подходяща при съмнение за патогенност. Дезинфекцията е необходим метод за обеззаразяване на среда, в която е била налична инфекция или се подозира наличие на такава.

Дезинфекция се извършва и с профилактична цел на места, с оценка на висок риск от възникване на патогенна среда, като обществени места с трафик на хора, болнични среди, аптеки и населена работна среда. В тези случаи дезинфекциращите обработки са със заложен регулярен ритъм, според необходимите изисквания, съобразени с риска на средата.
Какви документи се издават след дезинфекционна обработка?
Дезинфекцията е ДДД услуга, която се извършва със сключване на договор между клиента и лицензирана ДДД фирма „Mgconsult2008”ЕООД популярна още в общественото пространство и като Унищожители. Договорът може да бъде за тримесечна услуга по дезинфекция или за абонаментни обработки с по-дълъг срок на договора.

След извършване на услуга по дезинфекция, на клиента се издава протокол за извършена обработка по обеззаразяване. В протокола за обработка по дезинфекция се описват вида на процедурата, метода и използваните препарати.
При обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки, се сключва съответния ДДД договор с протокол, по изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, по Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12).
Какъв е лицензът на ДДД фирма Унищожители?
ДДД Фирма на „Унищожители” регистрирана от Министерството на Здравеопазването (МЗ) с името „Mgconsult2008”ЕООД под №60-00-35, е с лиценз да осъществява дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация.
Лицензът на ДДД фирма засяга издаването на протокол за обработки и използваните препарати. Препаратите са одобрени от МЗ и са само за професионална употреба. Ползват се от лица, преминали специализирано обучение за работа с тях, безопасни са за хора, животни и околна среда, по изискванията на EC, МЗ, ДВСК и РИОКОЗ /бивше ХЕИ/.
Имате въпрос, чийто отговор не фигурира тук?
Не се колебайте и попитайте веднага! Свържи се с нас чрез формата за контакти или задай въпроса си на страницата във Facebook.

За частни жилища и етажна собственост
За всички обекти с площ над 100 м?
За абонаментни ДДД договори


Контакти с нас
За нас във Facebook
Тагове:
унищожаване, хлебарки, бълхи, кърлежи, ддд договори, ддд абонаменти, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дървеници, плъхове, мишки, мравки, паяци, къртици, молци, змии, кучета, котки, комари, мухи, стоножки, щипалки, прахови акари, гущери, скорпиони, гъсеници, стоножки

Трайно унищожаване на вредители! ДДД Договор и ДДД Абонамент